Canlı Mah. bulunan 2 katlı betonarme ev ile ilgili bina vaziyet – oturum krokisi hazırlayarak evin iskanını almış bulunmaktayız.